USLUGE

Organizacija i odr?avanje informati?ke infrastrukture

Od izgradnje novih do nadogradnje i optimizacije starih sustava, korisnicima omogu?ujemo kvalitetno iskori?tenje informati?kih resursa. Kroz proaktivne i retroaktivne ugovore o odr?avanju osloba?amo korisnike brige oko IT infrastrukture.

Izgradnja i odr?avanje ra?unalnih mre?a

Planiramo, gradimo i odr?avamo Va?e lokalne i be?i?ne mre?e.

Upravljanje poslu?iteljskim ra?unalima

Vr?imo usluge nadzora i proaktivnog odr?avanja poslu?iteljskih ra?unala i poslu?iteljskih servisa.

Korisni?ka podr?ka i upravljanje klijentskim ra?unalima i perifernom opremom

Pru?amo korisni?ku podr?ku zaposlenicima u svakodnevnom radu sa ra?unalima, te nadzor klijentskih ra?unala i periferne opreme unutar tvrtke.

Povezivanje udaljenih lokacija

Spajamo Va?e udaljene lokacije, te se brinemo o stabilnoj i sigurnoj vezi te razmjeni podataka me?u njima.

Za?tita ra?unala i podataka

U dana?nje vrijeme jako je bitno imati ra?unala i sustav za?ti?en od zlonamjernog softvera i neovla?tenog pristupa, u tom segmentu nudimo rje?enja za za?titu Va?ih podataka i sustava.

Prodaja informati?ke opreme

Nabavljamo i implementiramo novu opremu kako hardver tako i softver te se brinemo se ispravnom licenciranju Va?eg softvera.

Servis

Servisiramo Va?u neispravnu opremu, te vr?imo nadogradnju postoje?e opreme.

O NAMA

Tvrtka smo koja dugi niz godina pru?a informati?ku podr?ku korisnicima. Poznavanjem tehnologije i stalnim usavr?avanjem pru?amo maksimalno iskori?tenje IT tehnologije. Bavimo se planiranjem, prodajom, implementacijom te odr?avanjem kompletne informati?ke infrastrukture i sustava, stvaraju?i pritom rje?enja koja najbolje odgovaraju potrebama klijenta. Uz razumijevanje potreba svakog klijenta, trudimo se biti maksimalno pouzdan i korektan partner.

KONTAKT

Informati?ki sevis Vukovi?

Psunjska 3
35400, Nova Gradi?ka
T: +385 (35) 33 00 00
M: isv@isv.hr
OIB: 15342454308
VAT ID: HR15342454308
IBAN: HR53 2340 0091 1602 04441
Made from the new Oyster Perpetual Rolex replica watches uk Deepsea Oystersteel with a D-blue surface. In 2014, the brand launched this surface to pay tribute to the Deepsea Challenge rolex replica. On this expedition, Rolex and the National Geographic Society worked together to replica watches actively support filmmaker and explorer James Cameron replica watches online.